Ivan Jušić

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                      PETA NEDJELJA KORIZME – GLUHA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 26.ožujka  2023. 5. NEDJELJA KORIZE – GLUHA   Slatina               08:00 + Ob. Kajzer i Bočkaj Senkovac           09:30 + Ob. Jug […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA             ČETVRTA NEDJELJA KORIZME -SREDOPOSNA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE       19.ožujka  2023. 4. NEDJELJA KORIZE – SREDOPOSNA   Slatina               08:00 + Ob. Pranješ Senkovac           17:00 +Ob. Juren i Pavlović   Slatina              10:30   Misa u crkvi […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA TREĆA NEDJELJA KORIZME – BEZOMENA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE       512ožujka  2023. 3. NEDJELJA KORIZE – BEZIMENA   Slatina               08:00 + Marija i Josip Matovina Senkovac           09:30   +Ob. Bunić i Fotez   Slatina              11:30     Župna (Za zdravlje)   […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA           DRUGA NEDJELJA KORIZME – PAČISTA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE       5.ožujka  2023. 2. NEDJELJA KORIZE – PAČISTA   Slatina               08:00 + Ana i Jure Sertić Senkovac           09:30   +Ljudevit Srednoselac   Slatina              11:30     Župna […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                            PRVA NEDJELJA KORIZME – ČISTA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 26.veljače  2023. 1. NEDJELJA KORIZME  – ČISTA   Slatina               08:00 + Ilija i Ob. Albot Senkovac           09:30   +Vera i Ivan […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                    SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 19.veljače  2023. 7. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina               08:00 + Josip i Marija i ob. Marojević Senkovac           09:30   +Julijana i Grga Miholec i ob. Nikolozo […]

,

             ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                        ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 12.veljače  2023. 6. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina               08:00 + Ob. Lijić i Mlinarić Senkovac           09:30 + Antun i Slavica Srednoselac i Ob. […]

               ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                                PETA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 5.veljače  2023. 5. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina               08:00 + Ivan i Danijela Sertić Senkovac           09:30   + […]

             ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                     ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 29.siječnja  2023. 4. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina               08:00 + Ob. Krstičević Senkovac           09:30 + Ob. Puš i Funarić   Slatina              11:30   Župna […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – NEDJELJA BOŽJE RIJEČI DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 22.siječnja  2023. 3. NEDJELJA KROZ GODINU – NEDJELJA BOŽJE RIJEČI   Slatina               08:00 + Davor Blažević Senkovac           09:30 + Ivan i Eva Marinković   Slatina              11:30     Župna ( + […]