Župni oglasi

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                           ŠESTA VAZMENA NEDJELJA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 14.svibnja  2023. 6.VAZMENA NEDJELJA   Slatina         08:00            + Vlado Vukojević Senkovac       09:30 + Veronika i Dragutin Pintarić Slatina         11:30    ŽUPNA   […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                                   PETA  VAZMENA NEDJELJA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 7.svibnja  2023. 5.VAZMENA NEDJELJA   Slatina         08:00            + Franjo i Mira Brozović Senkova       09:30 + Stjepan Pintarić Slatina         […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                              ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 30.travnja  2023. 4.VAZMENA NEDJELJA – NEDJELJA DOBROG PASTIRA   Slatina         08:00            + Za zdravlje ( Jurinović) Senkova       09:30 + Ob. Mudri […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                          TREĆA VAZMENA NEDJELJA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 23.travnja  2023. 3.VAZMENA NEDJELJA   Slatina         08:00            + Ivan Medved Senkova       09:30 + Stjepan i Ivanka Pitinac, Anđelka i Petar Matić Slatina         11:30 […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA 2.VAZMENA NEDJELJA – BIJELA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 16.travnja  2023. 2.VAZMENA NEDJELJA – BIJELA- NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA   Slatina         08:00            + Tomislav Mlinarić Senkova       19:00 + Magda i Stjepan Rešetar i Ob. Bistrović Slatina         10:00 ŽUPNA – PRVA PRIČEST […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA          USKRS – NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 9.travnja  2023. USKRS – NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA   Slatina         08:00            + Anica i Ivan Hruškar Senkova       09:30 + Damir i Slavko Siročić i ob. Golubić Slatina         11:30   ŽUPNA […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA            NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 2.travnja  2023. NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA   Senkovac           08:00            08:00 + Franjo Šantalab Slatina              10:00   + Župna       3. travnja 2023. Svagdan Velikog tjedna […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                      PETA NEDJELJA KORIZME – GLUHA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 26.ožujka  2023. 5. NEDJELJA KORIZE – GLUHA   Slatina               08:00 + Ob. Kajzer i Bočkaj Senkovac           09:30 + Ob. Jug […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA             ČETVRTA NEDJELJA KORIZME -SREDOPOSNA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE       19.ožujka  2023. 4. NEDJELJA KORIZE – SREDOPOSNA   Slatina               08:00 + Ob. Pranješ Senkovac           17:00 +Ob. Juren i Pavlović   Slatina              10:30   Misa u crkvi […]

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA TREĆA NEDJELJA KORIZME – BEZOMENA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE       512ožujka  2023. 3. NEDJELJA KORIZE – BEZIMENA   Slatina               08:00 + Marija i Josip Matovina Senkovac           09:30   +Ob. Bunić i Fotez   Slatina              11:30     Župna (Za zdravlje)   […]