Župni oglasi

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 13.studeni 2022. 33. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Jelka, Ivana i Ivan Horvat, Jana Novak i Marko Rastija Senkovac       09:30   +Ivan i Ob. Cesarec   Slatina              11:30     ŽUPNA […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                 TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 6.studeni 2022. 32. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + svećenici časne sestre Senkovac       09:30   +Mara i Tomo Vresk i ob.   Slatina              11:30 […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 30.listopada 2022. 31. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Ob. Veriga Senkovac       09:30   +Jaga Lešković   Slatina              11:30     ŽUPNA     31.listopada 2022.       Slatina              18:00   […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 23.listopada 2022. 30. NEDJELJA KROZ GODINU MISIJSKA NEDJELJA   Slatina             08:00 + Josip dlab Senkovac       09:30   +Martin Njegač   Slatina              11:30     ŽUPNA     24.listopada 2022.       Slatina              18:00   […]

                  ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                     DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 16.listopada 2022. 29. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Pero i Jelena Klement Senkovac […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                  DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 9.listopada 2022. 28. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Ob. Kokorić Senkovac       09:30   Zahvalnica ob. Majer   Slatina              11:30     ŽUPNA ( […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                 DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 2.listopada 2022. 27. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Josip i Anica Tomašević Senkovac       09:30   + Izidor Fotez   Slatina              11:30     […]

                ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                      DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 25.rujna 2022. 26. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Frano Marijanović Senkovac       09:30   + […]

               ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                  DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 18.rujna 2022. 25. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Juraj Marković Senkovac       09:30   + Franjo Šantalab   […]

                   ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                     DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 11.rujna 2022. 24. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Franjo Fickuš Markovo        09:30   […]