Župni oglasi

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA DVADESETA I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 4.listopada  2020. 27. Nedjelja kroz godinu   Slatina                  08:00 + Ob. Pejić Senkovac       09:30 + Srečko i Mario Čmarec, Ana, josip i Tomo Barbir Slatina                  11:30    Župna  5. listopada 2020. Sv. Faustina […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA DVADESETA I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 27. rujna  2020. Posveta katedrale, Dan uspostave Požeške biskupije i godišnjica ređenja biskupa A. Škvorčevića   Slatina                  08:00 + Ivan Mataković Senkovac       09:30 + Franjo Udovičić Slatina                  11:30    Župna  28. rujna 2020. […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA DVADESETA I PETA NEDJELJA KROZ GODINU   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 20. rujna  2020. 25. Nedjelja kroz godinu   Slatina                  08:00 + Ivan i Stjepan Kovač Senkovac       09:30 + Izidor Fotez Slatina                  11:30    Župna  ( + Branimir Manceta) 21. rujna 2020. Sv. Matej […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA DVADESETA I PETA NEDJELJA KROZ GODINU   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 20. rujna  2020. 25. Nedjelja kroz godinu   Slatina                  08:00 + Ivan i Stjepan Kovač Senkovac       09:30 + Izidor Fotez Slatina                  11:30    Župna  ( + Branimir Manceta) 21. rujna 2020. Sv. Matej […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA DVADESETA I ČETVRTA  NEDJELJA KROZ GODINU   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 13. rujna  2020. 24. Nedjelja kroz godinu   Slatina                  08:00 + Franjo Fickuš Markovo            09:30 + Dragutin Ratkajac Slatina                  11:30    Župna  ( + Bela i Irena Tot) 14. rujna 2020. Uzvišenje sv. […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA DVADESETA I TREĆA  NEDJELJA KROZ GODINU   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 6. rujna  2020. 23. Nedjelja kroz godinu   Slatina                  08:00 + Stjepan i Marica Pavlešić Senkovac             09:30 + Franjo, Bara i Ob. Bunić Slatina                  11:30    Župna  7. rujna 2020. Sv. Marko Križ. […]

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 30.kolovoza  2020. 22. Nedjelja kroz godinu   Slatina              08:00 + Davor Blažević Senkovac          09:30 + Ivan, Izidor, Petar i Jana Fotez Slatina               11:30    Župna  (+ Stjepan Matijević) 31. kolovoza 2020. Gospa od […]

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 2. kolovoza  2020. 18.Nedjelja kroz godinu Slatina   08:00 +  Mario Ljubas Novi Senkovac 18:30 + Marijan, Marija, Ante i Liza Grgić, Anđa i Anto Jujić Slatina 16:30    Župna (Vjenčanje) 3. kolovoza 2020. Bl. Augustin Kažotić Slatina 08:00 + Ob. Marijanović 4. kolovoza  2020. Sv. Ivan Marija Vijanej […]