ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                      DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 25.rujna 2022. 26. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Frano Marijanović Senkovac       09:30   + […]

               ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                  DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 18.rujna 2022. 25. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Juraj Marković Senkovac       09:30   + Franjo Šantalab   […]

                   ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                     DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 11.rujna 2022. 24. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Franjo Fickuš Markovo        09:30   […]

,

               ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                 DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 4.rujna 2022. 23. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Davor Blažević Senkovac           09:30   + Franca, Ivan i […]

               ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                     DVADESET I PRVA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 21.kolovoza 2022. 21. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 Ob. Vulić i Pavlović Senkovac           09:30 +Bara, Josip […]

              ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                      DVADESETA   NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 14.kolovoza 2022. 20. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 Zahvala Bl. Djevici Mariji Senkovac           09:30 +Marijo i Srečko Čmarec […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                 DEVETNAESTA   NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 7.kolovoza 2022. 19. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Ljuba i Mirko Šošić Senkovac           09:30 Na čast sv. Ivana Pavla II. Slatina        […]

,

          ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                  SEDAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 24.srpnja 2022. 17. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Ob. Hamš Senkovac           09:30 +Mada i Stjepan Rešetar Slatina              11:30     Župna […]

               ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                           ŠESNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 17.srpnja 2022. 16. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Ivan i Marija Kovač Senkovac           09:30 […]

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA          ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 3.srpnja 2022. 14. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Ob. Grbavac i Vukojević Senkovac           09:30 +Ivan Kostanjevac Slatina              11:30     Župna     4.srpnja 2022. svagdan Slatina              19:00    + […]