ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

  1. NEDJELJA KROZ GODINU
DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
10.studeni 2019.

32. Nedjelja kroz godinu,

Slatina 08,00 + Dragutin Romaj
Senkovac  09,30 + Andrija i Ivan Fotez
Slatina 11,30 ŽUPNA ( Za zdravlje)
11.studeni 2019.

Sv. Martin biskup

       Slatina 18,00

 

 

 

Nema mise

 

 

12.studeni 2019.

Sv. Jozafat

Slatina 18,00

 

Nema mise
13.studeni2019.

Sv. Stanislav

Slatina 18,00

 

Nema mise
14.studeni   2019.

Sv. Nikola Tavelić

 

Slatina 18,00

 

+Ob. Dedić i Šošić

Klanjanje Presvetom sakramentu

15.studeni 2019.

Sv. Albert Veliki

 

       Slatina 18,00

 

 

 

 

+ Zlatica Kovačić

Biblijska grupa

16.studeni 2019.

svagdan

 

Slatina 08,00

Senkovac 18,00

        

+ Josip i Rozalija Marić

+ Silvestar i Mara Huđ i + iz Ob.

 

17.studeni 2019.

33.Nedjelja kroz god.

Sv. Elizabeta ug.

 

 

 Slatina 08,00  +Mirko i Zlata Sefner
Za sve žive i preminule iz sela
Slatina 11,30 Župna ( + Zorica Dušić)

Glas Koncila , Zajedništvo

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve.

Dežurni Ministranti:  Filip Cota, Fran Bošnjak i Nikolas Barišić

Vjeronauk: Krizmanici u petak u 16,30. Prvopričesnici u dogovoru s Časnom.

  1. studeni Akcija kolača

Župnik odsutan od 11. Studenog do 13. Studenog. Za sprovode zamjena  SOPJE.

 

     

Prvo čitanje:

2Mak 7, 1-2.9-14

 

Kralj svijeta uskrisit će nas na život vječni.

 

Čitanje Druge knjige o Makabejcima

U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas želiš pitati i od nas saznati? Radije ćemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca!«

Drugi izdišući reče: »Ti nam, zlikovče, oduzimaš sadašnji život, ali će nas Kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni.« Poslije njega mučili su trećega. On spremno isplazi jezik kad su zatražili i hrabro pruži ruke. Junački reče: »Od neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da ću ih od njega natrag dobiti.« I sam kralj i njegova pratnja zadiviše se hrabrosti mladića koji je prezirao muke.

Kad je taj preminuo, podvrgli su četvrtoga istim mukama. Prije nego što je izdahnuo, reče ovo: »Blago onom koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti! A ti – za tebe nema uskrsnuća na život!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 17, 1.5-6.8b.15

Pripjev:

Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje.

 

Počuj, Gospodine pravedni,
i vapaj mi poslušaj,
usliši molitvu iz usta iskrenih!

Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze,
ne zasta mi noga na putima tvojim.
Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti:
prikloni mi uho i čuj riječi moje.

Sakrij me u sjenu krila svojih
a ja ću u pravdi gledati lice tvoje
i kad se probudim,
naužiti se pojave tvoje.

Drugo čitanje:

2Sol 2, 16 – 3, 5

 

Utvrdio vas Gospodin u svakom dobru djelu i riječi.

 

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Solunjanima

Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas

i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga.

A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite

i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo.

A Gospodin neka upravi srca vaša

k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 20, 27-38

 

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«

»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!«

Riječ Gospodnja.

    

 

 

     

   

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.