ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                                     PRESVETO TROJSTVO

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
16.lipnja 2019.

PRESVETO TROJSTVO

 

Slatina 08,00 + Kata Radačić
Senkovac  09,30 + Ana Pravdić i Nikola Grgić
Slatina 11,30  ŽUPNA   (+Tomislav i svi + ob. Kizivat)
17.lipnja 2019.

svagdan

Slatina 19,00

 

 Na čast Anđela Čuvara

 

18. lipnja 2019.

svagdan

Slatina 19,00

 

+Julijana i Miško Kruljac
19.lipnja  2019.

svagdan

Slatina 19,00

 

+ Dražen Kajzer i Ob. Bočkaj
20.lipnja   2019.

TIJELOVO

 

Slatina  09,00

Misa u crkvi sv. Josipa

+Ob. Đikić i Franjo
21.lipnja 2019.

Sv. Alojzije

 

       Slatina 19,00

 

+ Anto Tuzlak

Biblijska grupa

 

22.lipnja  2019.

svagdan

Slatina 08,00

Grabić  19,00

        

+ Anastazija Pipić

+ Kata i Ante Jurić i Janja i Petra Marinković

 

23.lipnja  2019.

12. NEDJELJA KROZ GODINU

 

SLATINA  08,00 + Boro Hamš
Senkovac 09,30 + Zahvalnica ob. Mudri
Slatina 11,30 ŽUPNA ( + Na čast Sv. Ivana)

Glas Koncila

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve.

Dežurni Ministranti: Adrijan i Mateo Rakitovec i Nikolas Bašić

Svetkovina Tijelova: Sv. Misa u 09,00 u crkvi sv. Josipa. Procesija kreće našoj crkvi bl. Ivana Merza. U crkvi sv. Josipa večernja sv. Misa u 18,30. Narodne nošnje. Upaliti lampione na prozorima i pred kućama.

  1. lipnja svećeničko ređenje u Požegi.
  2. lipnja u 18,00 sati misa u Slatinskom Drenovcu . Prijaviti se oni koji žele ići za autobus.

       

   

Prvo čitanje:

Izr 8, 22-31

 

Prije nastanka zemlje Mudrost već bijaše rođena.

 

Čitanje Knjige mudrih izrekâ

Ovo govori Mudrost Božja:

»Gospodin me stvori kao počelo svoga djela,

kao najraniji od svojih čina, u pradoba;

oblikovana sam još od vječnosti,

odiskona, prije nastanka zemlje.

Rodih se kad još nije bilo pradubina,

dok nije bilo izvora obilnih voda.

Rodih se prije nego su utemeljene gore,

prije brežuljaka.

Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana,

ni početka zemaljskom prahu;

kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna,

kad je povlačio krug na licu bezdana.

Kad je u visini utvrđivao oblake

i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ;

kad je postavljao moru njegove granice

da mu se vode ne preliju preko obala,

kad je polagao temelje zemlji:

bila sam kraj njega, kao graditeljica,

bila u radosti, iz dana u dan,

igrajući pred njim sve vrijeme;

igrala sam po tlu njegove zemlje,

i moja su radost djeca čovjekova.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 8, 4-9

Pripjev:

Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

 

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš?
Ti ga učini malo manjim od anđelâ,
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži.
Ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske
i što god prolazi stazama morskim.

Drugo čitanje:

Rim 5, 1-5

 

K Bogu po Kristu, u ljubavi izlivenoj po Duhu Svetomu.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 16, 12-15

 

Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.