ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

  1. NEDJELJA KORIZME – PAČISTA
DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
17. ožujka  2019.

2. NEDJELJA KORIZME

 

Slatina  08,00 + Mato Sliško, Ivan i Marko Čičak
Senkovac  09,30 + Ivan, Stjepan i Franca Cesarec i Ivan Fotez
Slatina  11,30 ŽUPNA (+ Zdenka i Ivan Srbić)
18.ožujka 2019.

svagdan

Slatina  18,00

 

 

 + Josip Petrinjak i ob. Mađarić

 

19.ožujka 2019.

Sv. Josip

Slatina 08,00

 

+ Josip Pintarić
20.ožujka 2019.

 

Slatina 18,00

 

Križni put – + Josip i Manda Klun
21.ožujka   2019.

svagdan

Slatina  18,00 + Ilija i Kata Kuprešak

Klanjanje Presvetom Sakramentu

22.ožujka 2019.

svagdan

       Slatina 18,00

 

Križni put

Za svećenike i bogoslove

Biblijska grupa

23.ožujka  2019.

svagdan

Slatina 08,00

Grabić 18,00

        

+ Luca, Anto i Mario Lijić

+ Pavao Pomić

 

24.ožujka  2019.

3. NEDJELJA KORIZME-Bezimena

Kolekta za BiH

Slatina 08,00 +Ana i Juro Sertić
Senkovac 09,30 + Srečko i Mario Čmarec, Josip i Ana Barbir
Slatina 11,30 ŽUPNA

Glas Koncila

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve.

Dežurni Ministranti: Noa Nemet, Tin Hršak i Leon Tuzlak

.Sabiranje dara za siromahe kod Križnog puta

  1. ožujka Sv. Josip, zaštitnik Domovine , Župe i Grada. U crkvi sv. Josipa Sv. Mise u 07, 08,30, 10,30 i 18,30.

Krizmanici Vjeronauk u petak u 16,00 sati.

-Križni put Mladih Požeške biskupije. Neka se mladi prijave da mogu poslati obavijest u Biskupiju. Križni put kroz prirodu 6. travna u 09,00 sati

Sabiranje darova za pomoć Crkvi u Bosni i Hercegovini

Prvo čitanje:

Post 15, 5-12.17-18

 

Bog sklapa savez s vjernim Abrahamom.

 

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog izvede Abrama i reče: »Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti.« A onda doda: »Toliko će biti tvoje potomstvo.« Povjerova Abram Gospodinu i uračuna mu se u pravednost.

I reče mu Gospodin: »Ja sam Gospodin koji sam te izveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed.« Abram upita: »Gospodine moj, po čemu ću razaznati da ću je zaposjesti?« Odgovori mu: »Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednoga golubića.« Sve mu to Abram donese i ra¬siječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; pticā nije rasijecao. Ptice grabežljivice obarale se na leševe, ali ih je Abram rastjerivao.

Kad je sunce bilo pri zalazu, pade Abram u dubok san i obuze ga jeza, mrak velik. Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja te prođu između onih dijelova.

Toga je dana Gospodin sklopio savez s Abramom rekavši: »Potomstvu tvome dajem zemlju ovu od Rijeke egipatske do Velike rijeke, rijeke Eufrata.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 27, 1.7-9.13-14

Pripjev:

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«

Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene!
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti!

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

Drugo čitanje:

Fil 3, 17 – 4, 1

 

Krist će nas suobličiti tijelu svomu slavnomu.

 

Čitanje Poslanice

svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko.

Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako – čvrsto stojte u Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 9, 28b-36

 

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.

I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše ¬svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.

Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.

Riječ Gospodnja.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.