ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
23.veljače 2020.

7.Nedjelja kroz godinu

Slatina 08,00 + Ivan Mataković
Senkovac 09,30 + Matija i ob. Lukačević i Rešetar
Slatina 11,30 ŽUPNA
24.veljače 2020.

svagdan

       Slatina 18,00

 

+ Matija Gerenčir i ob.

 

25.veljače 2020.

svagdan

 

Slatina 18,00

 

+ Anđa Trbara i Ivka Kraina

 

26.veljače 2020.

Pepelnica – Čista srijeda

 

Senkovac 10,00

Slatina 16,00

 

+ Stjepan Škrlec i Ob. Majer i Bosak

+ Ob. Pejić

 

27. veljače 2020.

svagdan

Slatina 18,00

 

+ Ob. Tomičić i Filipović

KLANJANJE

28. veljače 2020.

svagdan

 

Slatina 18,00

 

+ Viktor i Marija Bosak

Križni Put

Biblijska grupa

29.veljače 2020.

svagdan

 

Slatina 08,00

Grabić 18,00

        

+ Ob. Juren i Jurenec

+ Antun i Karolina Jelinek

1.ožujka 2020.

1. Korizmena nedjelja – Čista

 

Slatina 08,00 + Ob. Vresk i Babić
Senkovac 09,30 + Ljudevit Srednoselac
Slatina 11,30 Župna ( + Vladimir Čapo i Ob.)

Glas Koncila ,

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve i lukno.

Dežurni Ministranti:  A. Rakitovac, M. Rakitovac i D. Marošević

Prijava molitelja za duhovna zvanja u našoj Biskupiji

Devet srijeda sv. Josipu u crkvi sv. Josipa počinje 26.veljače u 18,00 sati

-BISKUPIJSKI KRIŽNI PUT MLADIH OVE GODINE JE 21. I 22. OŽUJKA I TO OD LUŽANA PREKO PLETERNICE DO POŽEGE,

-NACIONALNI SUSRET MLADIH U ZAGREBU 9. I 10. SVIBNJA PRIJAVITI SE ŽUPNIKU.

VJERONAUK 6.I 7. RAZREDI U ČETVRTAK U 16,00

– KRIZMANICI U PETAK U 16,00 SATI.

– Na PEPELNICU OBAVEZAN POST I NEMRS. U KORIZMI U SVE PETKE OBAVEZAN NEMRS.

– KRIŽNI PUT U KORIZMI UTORKOM I PERKOM.

   SABIRANJE PRILOGA ZA SIROMAHE KOD KRIŽNOG PUTA.

Prvo čitanje:

Lev 19, 1-2.17-18

 

Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

 

Čitanje Knjige Levitskog zakonika

Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!

Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!‘«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 103, 1-4.8.10.12-13

Pripjev:

Milosrdan je i milostiv Gospodin.

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

On ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život,
kruni te dobrotom i nježnošću.

Milosrdan je i milostiv je Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.

Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Kako je otac nježan prema sinovima,
tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.

Drugo čitanje:

1Kor 3, 16-23

 

Sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 5, 38-48

 

Ljubite neprijatelje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?

Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«

Riječ Gospodnja.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.