ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

  1. NEDJELJA KROZ GODINU
DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
20.listopada 2019.

29. Nedjelja kroz godinu, Misijska nedjelja

Slatina 08,00 Zahvalnica( Ob. Vašiček)
Senkovac  09,30 + Nema sv. Mise
Slatina 10,30 Sv. Misa u Sv. Josipu
21.listopad 2019.

svagdan

       Slatina 07,30

 

 

 

 + Na čast Sv. Ivi

 

 

22.listopad 2019.

Sv. Ivan Pavao II.

Slatina 18,00

 

+Anica Tomić
23.listopad  2019.

Sv.Ivan Kapistran

Slatina 18,00

 

+ Na čast sv. Anti
24.listopad   2019.

svagdan

 

Slatina 18,00

 

+ Ivica Špoljarić
25.listopad 2019.

Bl. Katarina Kosača

 

       Slatina 18,00

 

 

Na čast sv. Obitelj

Biblijska grupa

 

 

26.listopad   2019.

Sv. Dimitrije

 

Slatina 08,00

Grabić 18,00

        

+ Stipo Parić

+ Marinkovići: Janja, Petar, Eva, Andrija i Ivica

27.listopad 2019.

30. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina 08,00 + Josip Dlab
Senkovac  09,30 + Đuro i Josip Pugar
Slatina 11,30 Župna

Glas Koncila ,

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve.

Dežurni Ministranti: Noa Nemet i Matija Krmpotić

Listopadske pobožnosti; Sv. Krunica u 17,25, sv. Misa u 18

Danas sv. Misa u Ivanbrijegu u 16,00

Župnik odsutan ovaj tjedan za sprovod i bolesniku zvati u župu sv. Josipa.

  1. listopada susret mladih u crkvi sv. Josipa u 20,00 sati.

U nedjelju sabiremo darove za Misije. Hvala! Bog plati.

 Podsjećam na obavezu lukna za 2019. godinu.

Prvo čitanje:

Izl 17, 8-13

 

Dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jošui: »Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda, sa štapom Božjim u ruci.« Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon otežaše. Zato uzeše kamen, staviše ga poda nj i on sjede na nj, a Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 121, 1-8

Pripjev:

Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju.

 

K brdima oči svoje uzdižem:
odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

Tvojoj nozi on posrnuti ne da
i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.
Ne, ne drijema i ne spava
on, čuvar Izraelov.

Gospodin je čuvar tvoj,
Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
Neće ti sunce nauditi danju
ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga,
čuvao dušu tvoju!
Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak
odsada dovijeka!

Drugo čitanje:

2Tim 3, 14 – 4, 2

 

Da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

 

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.

Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: propovijedaj riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 18, 1-8

 

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:

»U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ’Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ’Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.’«

Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«

Riječ Gospodnja.

 

 

 

 

     

   

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.