ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
8.prosinca 2019.

II. Nedjelja Došašća

Senkovac 06,00 + Veronika i Ivan i roditelji Tot
Slatina 08,00 + Jozo Martinović
Slatina 11,30 ŽUPNA
9.prosinca 2019.

Bezgrješno ZaČeće

Bl. Dj. Marije

       Slatina 06,00

 

 

 

+ Na čast Gospi

 

 

10.prosinca 2019.

Gospa Loretska

Slatina 06,00

 

+ Tonka i Ivan Cindrić
11.prosinca.

Sv. Damaz papa

Slatina 06,00

 

+ Tonka i Ivan Cindrić
12.prosinca   2019.

Gospa Gvadalupska

Slatina 06,00

 

+Marija i Stipo Jurić
13.prosinca 2019

Sv. Lucija d. i m.

       Slatina 06,00

 

 

 

 

+ Ana i Josip Jurić
14.prosinca 2019.

Sv. Ivan od Križa

 

Slatina 06,00

 

Grabić 18,00

        

+Niko Barišić

 

Na nakanu ( Župna)

15.prosinca 2019.

III. Nedjelja Došašća

 

Senkovac 06,00 + Veronika i Dragutin Pintarić
Slatina 08,00 + Josip Pintarić
Slatina 11,30 Župna (+ Josip Dudović)

Glas Koncila , Zajedništvo

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve.

Dežurni Ministranti:  Marijan Pejić, Marko Tomić. Ivano Pavin

Vjeronauk: Krizmanici u petak u 16,00.

  1. i 7. razred u četvrtak u 16,30

 

U nedjelju ( danas) klečanje u Župi sv. Josipa. svečana misa u 18,30, prilika za svetu Ispovijed.

  1. prosinca u 18,30 u crkvi sveta Misa koju predvodi naš Biskup u 75. godišnjici pogibije slatinskog župnika Julija Birgere i 20. godišnjici smrti župnika Franje Udovićića.
  2. prosinca spomen stradanja Voćina i rušenja župne crkve . U 11,00 sat polati procesija od križa na Prebendi do župne crkve. Sveta Misa u 12,00 sati.

Hodočaste Branitelji, vojska i policija i ostali vjernici.

U nedjelju 15. Prosinca Nedjelja je Caritasa. Milostinja i darovi za Caritas, a u našoj župi prodaja suhi kolaća, tjestenine za juhu i mlinaca. Sve za potrebe Župnog caritasa.

Molim žene da se odazovu pećenjem kolača i izradom tjestenine. Donijeti u crkvu u subotu u 16,30.

Od nedjelje sakupljamo i živežne namirnice za potrebite.

Ispovijed bolesnika: 9. prosinca: Nazorova, Primorska,      Mlinska

  1. prosinca: M. Gupca od 09,00

Ivanbrijeg u 15,00

Prvo čitanje:

Iz 11, 1-10

 

Po pravdi će sudit siromasima.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubiti bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pâsti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pâsti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 72, 1-2.7-8.12-13.17

Pripjev:

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka.

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora,
i od Rijeke do granica svijeta.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

Drugo čitanje:

Rim 15, 4-9

 

Krist spašava sve ljude.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 3, 1-12

 

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

Riječ Gospodnja.

          

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.