ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

  1. NEDJELJA USKRSA
DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
19.svibnja  2019.

 5.NEDJELJA USKRSA

 

Slatina 08,00 + Mirko Šošić
Senkovac 18,00 Zahvalnica ob. Vresk
Slatina 19,00  ŽUPNA   (+Agata i Martin Dolčić)
20.svibnja 2019.

Sv. Bernardin

Slatina 19,00

 

 + Marija Šomođi

 

21.svibnja 2019.

svagdan

Slatina 19,00

 

+ Zahvala sv. Josipu
22.svibnja  2019.

Sv. Rita

Slatina 19,00

 

Zahvala Gospi

 

23.svibnja   2019.

 

Slatina  19,00 +Ivan i Marija Oreški

Klanjanje Presvetom Sakramentu

24.svibnja 2019.

svagdan

 

       Slatina 08,00

 

+ Za sretan put

 

25.svibnja  2019.

svagdan

Slatina 08,00

Grabić  19,00

        

+ Veseljko Živko

Na nakanu ( Župna)

26. svibnja  2019.

6. VAZMENA NEDJELJA

 

SLATINA  08,00 +Marko i Ob. Matovina
Senkovac 09,30 +Ivan, Petar i Ana Fotez
Slatina 11,30 ŽUPNA ( Ivan,Vinko i Dragan Japundžić))

Glas Koncila

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve.

Dežurni Ministranti: Marijan Pejić, Marko Tomić, Ivano Pavin

U ponedjeljak poćinje tečaj priprave za brak u 19,30 dvorana sv. Josipa

U nedjelju koncert Rucner u Senkovcu u 19,00 sati

Sveta Potvrda u Župi sv. Josipa 25. svibnja u 10,30.

 

Prvo čitanje:

Dj 14, 21b-27

 

Pripovjediše Crkvi što sve Bog učini po njima.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.

Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.

Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 8-13b

Pripjev:

Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!

 

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Drugo čitanje:

Otk 21, 1-5a

 

Otrt će im Bog svaku suzu s očiju.

 

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 13, 31-33a.34-35

 

Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

Riječ Gospodnja.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.