ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU- NEDJELJA BOŽJE RIJEČI

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
26.siječnja 2020.

3. Nedjelja kroz godinu

Slatina 08,00 + Davor Blažević
Senkovac 09,30 + Sidonije Kokoška
Slatina 11,30 ŽUPNA
27.siječnja 2020.

Sv. Anđela Meriči

       Slatina 18,00

 

+ Ana Vorgić

 

28.siječnja 2020.

Sv. Toma Akvinski

Slatina 08,00

 

+ Mile Balenović i Matija M.

 

29.siječnja 2020

svagdan

 

Slatina

Misa u sv. Josipu 18,30

 

+ Mato Varga

 

30. siječnja 2020.

svagdan

Slatina 18,00

 

+ Vinko Blašković i Stjepan Palčić

KLANJANJE I BIBLIJSKA GRUPA

31.siječnja 2020.

Sv. Ivan Bosko

 

Slatina 18,00 + Ob. Figurek, Mihaljišin i Šumaher

 

1.veljače 2020.

svagdan

 

Slatina 08,00

Grabić 18,00

        

+ Ob. Job i Santner

Na nakanu ( blagoslov svijeća)

2.veljače 2020.

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA

 

Slatina 08,00 + Josip i Dragica Hrgović
Senkovac 09,30 + Zlatica i Josip Mudri
Slatina 11,30 Župna

Glas Koncila , Zajedništvo, Glasnik Sv. Josipa,  Riječka Majka

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve i lukno.

Dežurni Ministranti:  K. Jokoš, D. Gebaj i F. Sertić

Prijava molitelja za duhovna zvanja u našoj Biskupiji

Devet srijeda sv. Josipu u crkvi sv. Josipa počinje 29.siječnja u 18,00 sati

Biskupijsko hodočašće u Mađarska Marijanska svetišta od 14. – 16. Travnja. Cijena 1350 kn. Raspored na stoliću. Prijave do 1.veljače.

Svijeće za blagoslov bit će u crkvi u nedjelju prije misa

-U PONEDJELJAK, 27. 01.2020. U 20,00 SATI SUSRET MLADIH U CRKVI SV. JOSIPA

– U PETAK, 31. 01. 2020. KOD ČASNIH SESTARA CJELODNEVNO KLANJANJE I ZAVRŠETAK SA SVETOM MISOM U 18,30

 

Prvo čitanje:

Iz 8, 23b – 9, 3

 Čitanje Knjige proroka Izaije

U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 27,1.4.13-14

Pripjev:

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

Drugo čitanje:

1Kor 1,10-13.17

 Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 4,12-23

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.