ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

  1. NEDJELJA KROZ GODINU
DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
18.kolovoza  2019.

20. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina 08,00 +Na čast B. D. Marije Svi + Ob. Job
Senkovac  09,30 + Stjepan i Jalža Pugar
Slatina 11,30  ŽUPNA (+Huseljić Sasib i Carek Ervin)
19.kolovoza 2019.

Sv. Ivan Eudes

       Slatina 08,00

 

 

 

 + Antun Požega

 

 

20. kolovoza 2019.

Sv. Stjepan Kralj

Slatina 08,00

 

+Josip, Marija i Mato Gumbarević
21.kolovoza  2019.

Gospa Voćinska

Slatina 08,00

 

+ Božidar Malnar
22.kolovoza   2019.

Bl. Dj. Marija Kraljica

Slatina  08,00

 

+ Alojz Korman

 

23.kolovoza 2019.

Sv. Ruža Limska

 

       Slatina 08,00

 

 

+ Za zdravlje

 

 

24kolovoza  2019.

Sv. Bartol ap.

 

Slatina 08,00

Senkovac  11,00

Grabić 19,00

        

+ Ilija Jazvić

+ Za žive i preminule sela

Na nakanu

25.kolovoza  2019.

21. NEDJELJA KROZ GODINU

 

SLATINA  08,00 + Josip Dlab, ob. Dlab i Rastija
Senkovac  09,30 + Marijan Bolta
Slatina 11,30 Župna ( + Nikola Ladan)

Glas Koncila

Zahvaljujem obiteljima koje su doprinijele za uređenje crkve.

Dežurni Ministranti: Noa i Fran Jaković, Filip Pugar i Fran Bošnjak

  1. kolovoza hodočašće u Voćin Požeškog, novogradiškog i Pakračkog kraja
  2. Sv. Bartol apostol u Senkovcu ispovijed od 10,00 sati i misa u 11,00 sati.

Hodočašće u Mariju Bistricu 28. rujna

Košenje u četvrtak u 17,00 sati.

 

      

Prvo čitanje:

Jr 38, 4-6.8-10

 

Rodila si me, majko, da se svađam i prepirem sa svom zemljom. (Jr 15, 10)

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U one dane: Dostojanstvenici rekoše kralju: »Jeremiju valja ubiti: on zaista obeshrabruje ratnike koji su još ostali u ovome gradu i sav narod kad takve riječi pred njima govori. Pa taj čovjek ne traži dobrobit ovoga naroda, nego njegovu propast.« A kralj Sidkija odgovori: »Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama.« Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u zdenac kraljeva sina Malkije, što bijaše u tamničkom dvorištu, i spustiše ga na užetima. Ali u zdencu ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib.

Tada Ebed-Melek izađe iz kraljevskog dvora te ovako reče kralju: »Gospodaru, kralju moj, zlo čine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u zdenac, gdje će od gladi umrijeti, jer više nema kruha u gradu.« Nato kralj zapovjedi Kušitu Ebed-Meleku: »Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz zdenca dok nije umro.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 40, 2-4.18

Pripjev:

Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

 

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
Izvuče me iz jame propasti,
iz blata kalnoga;
noge mi stavi na hridinu,
korake moje ukrijepi.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.
Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti,
i uzdanje će svoje staviti u Gospodina.
Bijedan sam ja i nevoljan,
al Gospodin se brine za me.
Ti si pomoć moja i moj spasitelj;
o Bože moj, ne kasni!

Drugo čitanje:

Heb 12, 1-4

 

Postojano trčimo u borbu koja je pred nama!

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: I mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom.

Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 12, 49-53

 

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!

Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«

Riječ Gospodnja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.