Župni oglasi

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                        ŠESTA VAZMENA NEDJELJA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 9.svibnja  2021. Šesta Vazmena Nedjelja;   Slatina             08:00 + Josip i Dragica Hrgović Senkovac        09:30  + Slava i Antun Srednoselec i Ob. Mikulić   Slatina […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                                 PETA VAZMENA NEDJELJA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 2.svibnja  2021. Peta Vazmena Nedjelja;   Slatina             08:00 + Suzana Zobec Senkovac        09:30  + Bara i Franjo Bunić i Ob. […]

,

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA ; Nedjelja Dobrog Pastira DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 25.travnja  2021. Četvrta Vazmena Nedjelja; Nedjelja Dobrog Pastira   Slatina             08:00 + Mara i Mato Tomić Senkovac        09:30  + Franjo i Magdalena i ob. Fotez i Marica Majhem Slatina        […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                        TREĆA VAZMENA NEDJELJA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 18.travnja  2021. Treća Vazmena Nedjelja   Slatina             08:00 + Anto Hamš Senkovac        09:30  + Đuro i Josip Pugar Slatina            11:30          […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA         DRUGA VAZMENA NEDJELJE – NEDJELJA MILOSRĐA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 11.travnja  2021. Druga Vazmena nedjelja- Nedjelja Milosrđa Slatina             08:00 + Anica Ciglar Senkovac        19:00  + Marija, Josip, Blaž i Bara Šantalab Slatina           10:00          Župna (PRVA […]

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA – USKRS DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 4.travnja  2021. Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova – USKRS Slatina             08:00 + Anto i Aneta Raić i Ivana Vidović Senkovac        09:30  + Ana i Ante Kožarić Slatina            11:30          Župna 5.travnja  2021. Vazmeni ponedjeljak  Slatina             08:00 Grabić               09:30 […]

          ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA               NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 28. ožujka  2021. Nedjelja Muke Gospodnje – Cvjetnica Senkovac             08:00 + Đuro i Katica Tot i ob. Adamović     Slatina              10:00          Župna 29.ožujka  2021. svagdan  Slatina […]

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                            PETA NEDJELJA KORIZME – GLUHA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 21. ožujka  2021. Peta nedjelja Korizme – Gluha Slatina               08:00 + Ob. Ljubas i  Živko  Senkovac             09:30 + Ivan Kostanjevac Slatina […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                 ČETVRTA NEDJELJA KORIZME – SREDOPOSNA   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 14.ožujka  2021. Četvrta nedjelja korizme – Sredoposna   Slatina                 08:00            + Ana i Juro Sertić Senkovac             09:30 + Silvestar i Julijana Jure, Dalibor i Krunoslav Blašković […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA             TREĆA NEDJELJA KORIZME -BEZIMENA   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 7.ožujka  2021. Treća nedjelja korizme – Bezimena   Slatina                 08:00            + Branko,Josip i Anica Jurlina Senkovac             09:30 Na čast Gospi brze pomoći Slatina                  11:30   ŽUPNA 8.ožujka 2021. Sv. […]